Yleistä VoxVoice® -tuoteperheestä


a
VoxVoice®-tuoteperhe on suunniteltu parantamaan tilaisuuteen osallistuvien mahdollisuuksia sekä seurata tietokoneella näytettyä esitystä että kuulla esitys ilman häiriöitä.

VoxVoice®-tuoteperhe sisältää kolme tuotetta. VoxVoice® Fixed on kiinteästi tilaan asennettava järjestelmä, joka soveltuu parhaiten kokous- ja seminaaritiloihin.

VoxVoice® Mobile on helposti tilasta toiseen siirrettävä järjestelmä. Se on parhaimmillaan tilanteissa, joissa tapahtuma rakennetaan joka kerta uudelleen, tapahtuma järjestetään ulkona tai tilassa, jossa kiinteä asennus ei syystä tai toisesta ole järkevää.

VoxVoice® Group kaksisuuntaisiin tilanteisiin tarkoitettu järjestelmä. Se soveltuu parhaiten oppimistilanteisiin ja muihin interaktiivisiin ryhmätilanteisiin.

Kullakin VoxVoice®-tuoteperheen jäsenellä on oma luontevin käyttötarkoituksensa.

VoxVoice®-järjestelmä on myös lain vaatima äänensiirtojärjestelmä. VoxVoice®-järjestelmää voidaan käyttää kuuloesteettömyyden toteuttamiseen. Kerromme aiheesta mielellämme lisää.

Ota yhteyttä

VoxVoice® Fixed ja Mobile


a
VoxVoice® Fixed ja VoxVoice® Fixed Mobile ovat järjestelmiä, jotka välittävät esityksen äänen ja esityksen yleisön mobiililaitteisiin.

VoxVoice® Fixed on tilaan kiinteästi asennettava järjestelmä ja VoxVoice® Mobile helposti siirrettävä ja käyttöön otettava järjestelmä mihin tahansa tilaan.

VoxVoice®-laitteisto kytketään tilan äänentoistojärjestelmään, jonka toistama ääni välitetään mobiililaitteisiin. Tarvittaessa voidaan käyttää suoraan VoxVoice®-järjestelmään kytkettävää langatonta mikrofonia.

Esitys välitetään esityskoneelta VoxVoice®-järjestelmän avulla osallistujien mobiililaitteisiin. Ominaisuutta ei suositella käytettäväksi videoiden tai muun vastaavan materiaalin kanssa.

Tilaisuuden osallistuja voi samanaikaisesti sekä kuunnella että katsella esitystä VoxVoice®-sovelluksen avulla tai seurata esitystä tai joko kuunnella tai katsella esitystä.VoxVoice®-järjestelmä käyttää tiedonsiirtoon langatonta tietoliikenneverkkoa (Wifi) ja edellyttää internet-yhteyttä.

VoxVoice® Mobile on tarkoitettu ensisijaisesti tilanteisiin, joissa kiinteän järjestelmän asentaminen ja käyttö ei ole järkevää. Esimerkkejä ovat ulkotiloissa järjestettävät tapahtumat ja tapahtumakohtaisesti rakennettavat tapahtumat muun muassa messuympäristössä ja erilaisissa yritystilaisuuksissa.


VoxVoice®-järjestelmän avulla esitys voidaan välittää osallistujien mobiililaitteisiin. Esityslaitteen kytkemiseksi VoxVoice® Mobile -järjestelmään suositellaan langatonta kytkeytymistä.

VoxVoice® Mobile sisältää verkkolaitteet oman Wifi-verkon luomista varten. Verkon nimi on asiakkaan määriteltävissä ja tehdään tehdasasennuksena ennen laitteiden toimittamista asiakkaalle.

Sopivan ratkaisun valinta edellyttää tilojen ja käyttötarkoitusten läpikäyntiä. Autamme mielellämme.

Ota yhteyttä

VoxVoice® Group


a
Kuva: Kristina D.C. Hoeppner
VoxVoice® Group on erityisesti oppimistilanteisiin ja muihin vuorovaikutuksellisiin ryhmätilanteisiin suunniteltu järjestelmä. VoxVoice® Group -järjestelmässä tilaisuutta ohjaa tilaisuuden vetäjä (valmentaja, opettaja tai moderaattori).

Kuva: Kristina D.C. Hoeppner


Tilaisuuden vetäjällä on käytössään sekä langaton kuuloke/mikrofoniyhdistelmä että tablet-tyyppinen mobiililaite. Tilaisuuden osallistujilla on käytössä sekä kuuloke/mikrofoniyhdistelmä että kännykkä tai vastaava mobiililaite.

Tilaisuuden vetäjän puhe välitetään osallistujien kuultavaksi siten, että osallistujat voivat kuunnella ääntä omilla mobiililaitteillaan. Lisäksi vetäjä voi välittää käyttämänsä tablet-laitteen näytön osallistujien mobiililaitteisiin joko koko ajaksi tai vain halutuiksi ajankohdiksi.

VoxVoice® Group mahdollistaa kaksisuuntaisen keskustelun tilaisuuden vetäjän ja osallistujien kesken. Tilaisuuden vetäjä voi valita eri vaihtoehdoista, kuka voi puhua ja missä järjestyksessä sekä kuuluuko puhujan ääni vain vetäjälle vai kaikille.

VoxVoice® Group mahdollistaa tilojen monipuolisen käytön ja uusien pedagogisten lähestymistapojen käytön. Keskustelemme mielellämme lisää mahdollisuuksista.

Ota yhteyttä